Het Andere Gedicht

Blindschelders & Raadsman is de uitvoerende partner van Special Arts in project Het Andere Gedicht. Het Andere Gedicht is een groot poëzieproject voor mensen met een verstandelijke beperking. Doel van Het Andere Gedicht is vooral: emancipatie door middel van talige ontwikkeling.

Dichtbundel Dag taart op de tafelIn 2017 start waarschijnlijk een nieuwe gedichtenwedstrijd. Op dit moment maakt BS&RM deel uit van de Denktank. Daarnaast verzorgt Blindschelders & Raadsman:

  • alle workshops Taalvorming
  • het online didactisch materiaal: het Gedichten laboratorium
  • artikelen en blogs over de werkwijze Taalvorming; zie Facebook en het kennisplatform Special Arts

In de workshops trainen wij begeleiders uit gehandicapteninstellingen en leerkrachten uit het Speciaal Onderwijs in hoe ze hun cliënten en leerlingen kunnen begeleiden bij het maken van een gedicht. De essentie van die workshops is dat iedereen wil vertellen, iets te vertellen heeft en ook het verlangen heeft zich te ontwikkelen. Dat levert niet alleen prachtige gedichten op, maar vooral trotse dichters die zich eindelijk gehoord weten.

Blindschelders & Raadsman kan ook in jouw instelling, bedrijf of woonkamer een poëzieworskhop komen geven…
Neem contact met ons op voor meer informatie.